Tarieven en voorwaarden

De vraag die altijd gesteld wordt, is: wat kost het nou?

Door mijn efficiënte aanpak, waarin we beginnen met een uitgebreid intakeformulier, zijn er over het algemeen minder uren nodig dan bij mijn collega’s. Vaak bestaat dit formulier uit 2 delen. De eerste is gericht op het heden. In het tweede deel gaan we ook terug naar het verleden. Dit formulier vul je gedeeltelijk in voor mij, maar voornamelijk voor jezelf. Bewustwording is de eerste stap tot groei en ontwikkeling.

Tevens is het essentieel om te weten dat ik wel altijd 90 minuten inplan voor onze sessies. Hierdoor kunnen we echt de diepte in te gaan. Daardoor kunnen we dan ook echt goed samen kijken naar de opdrachten en oefeningen doen. Dat heeft tevens voor jullie als grote voordeel dat het daarom eenderde minder reistijd kost (in vergelijking met sessies van 1 uur). Door deze vorm van werken, kunnen we snel de diepte in gaan en resultaten boeken.

Vaak zijn een of enkele sessies ook individueel in plaats van samen. Op deze momenten kunnen we ons verdiepen in jouw specifieke geschiedenis en vragen.

De kennismakings-sessie van 30 minuten is gratis en vrijblijvend (indien je niet verder gaat)! Neem contact op via de contact-pagina. Mocht je/jullie wel verder willen na de kennismaking van 30 minuten, dan worden de kosten van de sessie wel in rekening gebracht.

Kosten

Na het intakegesprek kunnen we eventueel sessies van 90 minuten inplannen (individueel of samen). Het tarief in 2023 hiervoor is: €165,00 per uur (BTW vrijgesteld), en vanaf 1 januari 2024 zal dit €175,00 per uur zijn (BTW vrijgesteld). We bepalen dan samen welk traject passend is en wat de frequentie van onze bijeenkomsten zijn. Je zit niet vast aan een traject: je kunt dus uiteraard ten alle tijden stoppen of aangeven dat je iets anders zou willen. (Mocht een sessie of tussentijds contact erg (vanaf 15 min) uitlopen, ben ik helaas genoodzaakt om dit in rekening te brengen.)

Ik heb momenteel helaas een wachtlijst van zo’n 6-12 maanden. Ik weet dat in een crisis zaken snel kunnen verergeren, dus neem gerust contact op om te kijken of er een afzegging is.

Relatiecoaching komt helaas niet voor vergoeding van een zorgverzekeraar in aanmerking. In sommige gevallen is het wel mogelijk dat een werkgever (deels) betaald voor deze coaching. Het is soms ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Voor ondernemers

Je weet als geen ander dat succes in jouw onderneming ondermijnd wordt door een moeizame relatie. Daarom is het soms mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, onder vermelding van coaching de factuur op de naam van je bedrijf zetten. Als je een eenmanszaak of vof heeft, is dit bedrag in sommige gevallen volledig aftrekbaar van de belasting.

coronatijd, relaties

Voor bedrijven

Voor trajecten bij bedrijven geldt er vaak een andere complexiteit. De prijs hangt dan erg af van het vraagstuk en de vraag. Hier maak ik dan uiteraard een aparte offerte voor.

RelatieTrip werkt volgens de ethische gedragscode van de NOBCO. De volledige tekst van de Ethische Code is te vinden op site van NOBCO. De Opdrachtnemer is lid van de organisatie sinds 2022 en kan dan ook gebruik kan maken van de klachtencommissie en/of het klachtenreglement.

Vanaf 1 januari 2019 is het een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.